کارگروه مشاوران استراتژی مالی

مشاور استراتژی مالی فرد یا افرادی با تجربه طولانی در حوزه مدیریت مالی وتوانمند در برنامه ریزی مالی ، مسلط به قوانین مالی و مالیاتی و برخی از قوانین مرتبط در حوزه بازرگانی ، حقوقی و ثبت اسناد همچنین دارای آگاهی و اشراف کامل بر تغییر و تحولات بازار و اوضاع سیاسی و اجتماعی .

 

از آنجا که ارائه مشاوره هایی از این دست نیازمند بررسی عملکرد و سوابق مالی شما است 

کارآما در مرحله نخست اطلاعات مالی شما را بطور اجمالی مورد بررسی قرار میدهد ، و با شناخت نصبی از عملکرد شما ، برنامه ریزی لازم جهت شناخت بازار و دسترسی به جزییات کار و اطلاعات مالی شما را بعمل می آورد ، در مرحله بعد کلیه اطلاعات مالی و سوابق کاری شما به انضمام آمار و ارقام موجود در صنف مورد نظر به لحاظ سوابق تحولات اجتماعی و اقتصادی و …. را بررسی و گرد آوری می نماید و در نهایت با دید کافی از اطلاعات گرد آوری شده مبادرت به تنظیم برنامه های مالی و موضع گیری های لازم جهت ارائه به شما عزیزان خواهد نمود.

مشاوران مالی

مشاوران مالیاتی

مشاوران حقوقی

مشاوران و تحلیل گران کسب و کار

ارائه خدمات مشاوره در اغلب صنوف امکان پذیر است.

مشاوره استراتژی

وقایع ، رخدادهای اجتماعی و مناسبات سیاسی ، بی شک تاثیر بسزایی بر رویکرد بازار و اقتصاد جوامع دارند ، از اینرو صنایع و بسیاری ازبنگاههای اقتصادی و خدماتی همواره ناگزیر تحت تاثیر تحولات اقتصادی نیازمند اخذ تصمیمات جدی برای رویارویی با موانع پیش رو و همگام شدن با تحولات جدید اقتصادی دارند.

آنچه در مشاوره های استراتژی مالی در صدر موضوعات قرار می گیرد ، تشخیص و تعیین اهداف مالی برای یک بنگاه با توجه به بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و سوابق مالی آنها است و لزوما مشخص کردن رویکرد و جهت گیری مالی مناسب برای حصول به آن اهداف مالی .

همچنین مشاوره استراتژی در برخی موارد به موضوعاتی از قبیل فروش اوراق قرضه ، فروش سهام ، فروش اموال و محصولات ، اعلام ورشکستگی ، انحلال ، ادغام  و …. پرداخته و حسب موقعیت مالی بنگاه راه کارهای خروج از بحران و یا توسعه فعالیت را ارائه مینماید.

کارآما با پشتوانه مشاوران مالی ، مالیاتی و مدیریتی خود مفتخر است با ارائه مشاوره های استراتژی مالی شما را در راه رسیدن به اهداف همراهی نماید.

کارگروه مشاوران استراژی مالی